دوشنبه, سبتامبر 25, 2017
   
سایز متن
  • natural-slider1.jpg
  • natural-slider2.jpg
  • natural-slider6.jpg
  • natural-slider3.jpg
  • natural-slider7.jpg
  • natural-slider4.jpg
  • natural-slider5.jpg

خانم نگین آرین به سمت سرپرست نایب رئیسی بانوان درانجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی خانم نگین آرین به سمت سرپرست نایب رییسی در امور بانوان انجمن ورزش های طبیعی منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده ...

خانم حوریه کمالی غریبی مفردبه سمت دبیر انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی حوریه کمال غریبی مفرد به سمت دبیر  انجمن منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده    سرکار حوریه کمال غریبی...

آقای سعید افشاری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی جناب آقای سعید افشاری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی انجمن  انجمن ورزشهای طبیعی  منصوب گردید . در متن ابلاغ...

آقای عرفان فکری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی جناب آقای عرفان فکری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی انجمن منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده  جناب آقای...

آقای رضا حاجتی لاسکی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی جناب آقای رضا حاجتی لاسکی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی انجمن منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده  جناب...

خانم مهسیما بابایی به عنوان مسئول مسئول کمیته مسابقات در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی خانم مهسیما بابایی به عنوان مسئول کمیته مسابقات  در انجمن منصوب  گردید در متن ابلاغ ایشان چنین آمده: جناب...

آقای علی کوثری مسئول کمیته آبنوردی درانجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی آقای علی کوثری به عنوان مسئول کمیته آبنوردی در انجمن منصوب  گردید در متن ابلاغ ایشان چنین آمده: جناب آقای علی...

ثبت نام دوره حفظ و بقا در طبیعت * مهر ماه 1395*

IMAGE

انجمن ورزش های طبیعی کشور  یکی از مهیج ترین و کاربردی ترین مهارت های مرتبط با طبیعت در دنیا و همچنین به منظور بالا بردن ضریب ایمنی در سفرهای طبیعت گردی و ارتقاء...

اخبار انجمن ورزشهای طبیعی

خانم نگین آرین به سمت سرپرست نایب رئیسی بانوان درانجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

© نویسنده: سعید افشاری - جمعه, 17 دی 1395

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی خانم نگین آرین به سمت سرپرست نایب رییسی در امور بانوان انجمن ورزش های طبیعی منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده    سرکار خانم نگین آرین  نظر به تعهد عملکرد مثبت شما بدینوسیله جنابعالی را به عنوان سرپرست نایب رییسی در امور بانوان انجمن منصوب می نمایم . ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تلاش درر انجام امور محوله و به کارگیری  نیروهای کاردان ، متعهد و کارآمد و با...

خانم حوریه کمالی غریبی مفردبه سمت دبیر انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

© نویسنده: سعید افشاری - جمعه, 17 دی 1395

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی حوریه کمال غریبی مفرد به سمت دبیر  انجمن منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده    سرکار حوریه کمال غریبی مفرد  نظر به تعهد عملکرد مثبت شما بدینوسیله جنابعالی را به عنوان دبیر انجمن ورزشهای طبیعی  منصوب می نمایم . ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تلاش درر انجام امور محوله و به کارگیری  نیروهای کاردان ، متعهد و کارآمد و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه ...

آقای سعید افشاری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

© نویسنده: سعید افشاری - جمعه, 17 دی 1395

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی جناب آقای سعید افشاری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی انجمن  انجمن ورزشهای طبیعی  منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده  نظر به تعهد تجارب و عملکرد مثبت شما بدینوسیله جنابعالی را به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی در انجمن ورزشهای طبیعی  منصوب می نمایم   ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری  نیروهای کاردان ،...

آقای عرفان فکری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

© نویسنده: سعید افشاری - جمعه, 17 دی 1395

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی جناب آقای عرفان فکری به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی انجمن منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده  جناب آقای عرفان فکری  نظر به تعهد عملکرد مثبت شما بدینوسیله جنابعالی را به عنوان عضو هیئت رییسه و مشاور عالی انجمن ورزشهای طبیعی منصوب می نمایم ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تلاش درر انجام امور محوله و به کارگیری  نیروهای کاردان ، متعهد و کارآمد و با...

آقای رضا حاجتی لاسکی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

© نویسنده: سعید افشاری - جمعه, 17 دی 1395

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی جناب آقای رضا حاجتی لاسکی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی انجمن منصوب گردید . در متن ابلاغ ایشان چنین آمده  جناب آقای رضا حاجتی لاسکی نظر به تعهد عملکرد مثبت شما بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی کشور منصوب می نمایم ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تلاش درر انجام امور محوله و به کارگیری  نیروهای کاردان ، متعهد و...

خانم مهسیما بابایی به عنوان مسئول مسئول کمیته مسابقات در انجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

© نویسنده: سعید افشاری - جمعه, 17 دی 1395

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی خانم مهسیما بابایی به عنوان مسئول کمیته مسابقات  در انجمن منصوب  گردید در متن ابلاغ ایشان چنین آمده: جناب خانم مهسیما بابایی نظر به تعهد تجارب و عملکرد مثبت شما بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مسئول کمیته مسابقات در  انجمن ورزشهای طبیعی  منصوب می نمایم ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری  نیروهای کاردان ، متعهد و...

آقای علی کوثری مسئول کمیته آبنوردی درانجمن ورزشهای طبیعی منصوب گردید

© نویسنده: سعید افشاری - جمعه, 17 دی 1395

IMAGE

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای طبیعی آقای علی کوثری به عنوان مسئول کمیته آبنوردی در انجمن منصوب  گردید در متن ابلاغ ایشان چنین آمده: جناب آقای علی کوثری نظر به تعهد تجارب و عملکرد مثبت شما بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مسئول کمیته آبنوردی در  انجمن ورزشهای طبیعی  منصوب می نمایم ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری  نیروهای کاردان ، متعهد و کارآمد و با سازماندهی...

ثبت نام دوره حفظ و بقا در طبیعت * مهر ماه 1395*

© نویسنده: انجمن ورزشهای طبیعی - شنبه, 17 مهر 1395

IMAGE

انجمن ورزش های طبیعی کشور  یکی از مهیج ترین و کاربردی ترین مهارت های مرتبط با طبیعت در دنیا و همچنین به منظور بالا بردن ضریب ایمنی در سفرهای طبیعت گردی و ارتقاء دانش و مهارت طبیعت گردان ، راهنمایان و کوهنوردان و ... اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه ی( آقایان و بانوان ) بصورت هم زمان از سطح مقدماتی تا پیشرفته نموده است شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام و شرکت در دوره ها : 1-حداقل سن 20 سال 2-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی برای آقایان...

گرامیداشت هفته المپیک

© نویسنده: انجمن ورزشهای طبیعی - دوشنبه, 04 مرداد 1395

IMAGE

برنامه ی پیاده روی و طبیعت گردی بانوان کمیته فرهنگی و کمیته ورزش های طبیعی به همت هیئت همگانی فارس به مناسبت هفته المپیک (با دستاوردهای ارزشمند محیط زیستی )

افرامگ مرجع تخصصی صنعت چوب و ام دی اف

کانال تلگرام انجمن ورزشهای طبیعی

تعريف ورزش و مديريت ورزش

IMAGE

تعريف ورزش و مديريت ورزش تعريف ورزش و مديريت ورزشيمقدمه: مديريت ورزشي يكي از مديريتهاي جديدي است كه از چند دهه پيش در دانشگاههاي معتبر جهاني به عنوان يكي از گرايشها...

تعاریف غلط طبییعت گردی

IMAGE

تعاریف غلط طبییعت گردی به مناسبت روز جهاني گردشگري، و نيز تاکيد برنامه‏ هاي دولتي بر گسترش گردشگري بر مبناي طبيعت و با توجه به مخاطرات و مشكلاتي كه تجربه طبيعت...

انواع روشهای جهت یابی

IMAGE

جهت‌یابی   یافتن جهت‌های جغرافیایی را جهت‌یابی گویند. جهت‌یابی در بسیاری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت یا بیابان گم شده...

تامین آب در شرایط بحرانی

IMAGE

تامین آب در شرایط بحرانی دوستان عزیز و علاقه مند به ورزشهای طبیعی و مبحث حفظ و بقا در طبیعیت  این مطلب ترجمه شده یکی از مطالب قدیم  در مورد تامین آب در شرایط...

اصول و منشور طبیعت گردی و گردشگری فرهنگی

IMAGE

اصول و منشور طبیعت گردی و گردشگری فرهنگیبايد گفت طبیعت گردی در زمره مهمترين ميراث طبيعي و فرهنگي مي باشد که به همه مردم و جهانيان تعلق دارد. بنابراين هر يک از ما حق و...

بیانیه اسلو پیرامون اکوتوریسم

IMAGE

سازمان ملل سال 2002 را به عنوان سال بین المللی اکوتوریسم اعلام کرد، اتفاق مهم این سال نشست جهانی اکوتوریسم بود که در کبک کانادا در می سال 2002 برگزار شد.پنجمین سالگرد...

book

لینک های مرتبط

مقام معظم رهبری

varzesh1

isf

small logo a

logo new

آمار بازدید کنندگان

149338
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
بازدید کل
141
382
1285
142576
7264
8343
149338

ورود کاربر ان

اوقات شرعی

                     کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انجمن ورزشهای طبیعی جمهوری اسلامی ایران است

بازگشت به تنظیمات اولیه قالب